Reforma edukacji została precyzyjnie zaplanowana i przygotowana w każdym aspekcie, także finansowym - zapewnił w czwartek w Sejmie wiceminister edukacji Maciej Kopeć, przedstawiając informację o kwotach przekazanych na dostosowanie szkół do reformy.
Reklama

O dofinansowanie kosztów przygotowania przez samorządy szkół w związku z wprowadzeniem reformy oświaty pytali Ministerstwo Edukacji Narodowej posłowie PiS Andrzej Kryj i Anna Cicholska.

"Reforma edukacji została precyzyjnie zaplanowana i przygotowana w każdym aspekcie, także finansowym" - zapewnił wiceminister. "Oprócz (...) 313 mln zł zaplanowanych w subwencji, warto także powiedzieć o kwocie 413 mln, która łączyła się z waloryzacją wynagrodzeń nauczycieli; także warto wspomnieć, że subwencją oświatową zostały objęte dzieci 6-letnie w przedszkolach, a to jest kwota 1,4 mld zł" - wyliczał Kopeć.

Podkreślił, że kryteria podziału rezerwy subwencji oświatowej wynoszącej 177 mln zostały opracowane wspólnie przez MEN i samorządy. Do tej pory na finansowanie zadań dostosowawczych szkół do reformy MEN rozpatrzyło pozytywnie i przekazało do realizacji do Ministerstwa Finansów wnioski na łączną kwotę 52 mln 900 tys. zł. W sumie samorządy złożyły 1130 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 925.

O doposażenie świetlic szkolnych wnioskowało 311 samorządów (dotyczyło to 522 szkół) na łączną kwotę 12 mln 461 tys. zł. Limit dofinansowania wynosił 25 tys. zł; 65 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia kryteriów.

Na doposażenie pomieszczeń do nauki w przekształcanych gimnazjach zrealizowano wnioski 328 samorządów (547 szkół) na łączną kwotę 18 mln 203 tys. zł. Odrzucone zostały 73 wnioski.

Zrealizowano też wnioski 286 samorządów (460 szkół) dotyczące dofinansowania remontu sanitariatów. Wnioski te opiewają łącznie na 22 mln 195 tys. zł; limit finansowania wynosił 30 tys.; 67 wniosków zostało odrzuconych.

Zgodnie z reformą edukacji, dotychczasowy system, który składał się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej szkoły zawodowej i szkół policealnych, będzie stopniowo przekształcany.

Docelowo będzie obejmować: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum, 3-letnią szkołę branżową I stopnia, 2-letnią szkołę branżową II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy i szkołę policealną; gimnazja zostaną zlikwidowane.