Politycy PO kolejny raz zaapelowali do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, aby Sejm na najbliższym posiedzeniu we wrześniu zajął się projektem PO, dotyczącym pomocy dla uczestników Powstania Warszawskiego. Według PO, rządowy projekt pomocy dla weteranów nie rozwiązuje problemów.

Platforma we wrześniu zeszłego roku złożyła do marszałka Sejmu projekt w sprawie pomocy dla uczestników Powstania Warszawskiego. 25 stycznia odbyło się pierwsze czytanie tego projektu i został on skierowany do sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny. Według polityków PO, od tamtego momentu ten projekt został "zamrożony" w Sejmie.

W projekcie nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o pomocy społecznej, autorstwa PO, zapisano, że koszt pobytu kombatantów w domu pomocy społecznej będzie pokrywany "w 50 proc. przez gminę w ramach realizacji jej zadań własnych", a pozostała kwota będzie pochodzić z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) w piątek na konferencji prasowej kolejny raz zaapelowała do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, aby Sejm na najbliższym posiedzeniu we wrześniu zajął się projektem Platformy, "żeby sprawą powstańców zająć się na poważnie". Jej zdaniem, rządowy projekt pomocy dla weteranów, nie rozwiązuje żadnego problemu powstańców i "tak naprawdę niczego nie zmienia".

Jak dodała, Platforma chce, aby sprawa pomocy dla powstańców została szybko doprowadzono go końca, tak żeby osoby potrzebujące wsparcia, otrzymały skuteczne wsparcie ze strony samorządu i państwa polskiego.

Poseł PO Michał Szczerba ocenił, że rządowy projekt jest "całkowitą ucieczką od odpowiedzialności rządu za opiekę nad polskimi weteranami". "Projekt przewiduje całkowitą dobrowolność w decyzji organów gminy, odnośnie zwolnienia z opłat, częściowego, całościowego, lub odmowy takiego wsparcia" - zauważył Szczerba.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, który już trafił do Sejmu, zakłada częściowe lub całkowite zwolnienie weteranów wojennych z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Jak napisano w uzasadnieniu, "celem proponowanych przepisów jest wsparcie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP, którzy z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności, nie mogąc samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, przebywają bądź ubiegają się o przyjęcie do domu pomocy społecznej".

Korpus Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej liczy ponad 9 tys. osób. To honorowa wspólnota żołnierska, w skład której wchodzą osoby, które uzyskały uprawnienia kombatanckie z tytułu walki z bronią w ręku o niepodległość Polski.