Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska zdecydowała o wszczęciu otwartego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa oraz wiceprezesa spółki - podał bank w piątkowym komunikacie prasowym.

Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa zarządu i wiceprezesa (pierwszego zastępcy prezesa) została podjęta przez RN BOŚ 20 lipca. Postępowanie ma charakter otwarty.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 21 sierpnia do godz. 15.30, w siedzibie Centrali BOŚ w Warszawie. Otwarcie złożonych zgłoszeń nastąpi 22 sierpnia.

W czerwcu Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska delegowała Emila Ślązaka, członka rady, do czasowego pełnienia obowiązków prezesa banku do 10 września 2017 r.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem BOŚ Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W skład Grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.