Podmiot z grupy kapitałowej Bać-Pol nie zgłosił do UOKiK przejęcia innego przedsiębiorcy, więc urząd nałożył na spółkę karę finansową w wysokości ponad 520 tys. złotych - poinformował Urząd w komunikacie.

Urząd informuje, że wszczął postępowanie przeciwko spółce Bać-Pol po informacji, że jej podmiot zależny dokonał koncentracji bez zgody UOKiK.

"Potwierdziła to analiza Urzędu. W 2012 r. Sezam-Śrem przejął kontrolę nad częścią mienia spółki Klementynka z Wrocławia. Obaj przedsiębiorcy prowadzili hurtownie ogólnospożywcze. Stroną postępowania była spółka Bać-Pol ponieważ w 2015 roku Sezam-Śrem stał się jej częścią. Wcześniej był spółką zależną" - czytamy w komunikacie.

Pomimo tego, że nie istnieje pisemna umowa przejęcia, UOKiK ustalił, że "Sezam-Śrem nabył od Klementynki kluczowe aktywa (umowy i kontrakty z dostawcami kluczowymi klientami, najważniejszych pracowników oraz towary do natychmiastowej dystrybucji) oraz wszystkie istotne tajemnice przedsiębiorstwa (m.in. wysokość cen uzyskiwanych od kontrahentów, lista odbiorców, wierzycieli i terminy płatności)".

Urząd nałożył więc na Bać-Pol karę finansową 527 tys. zł za brak zgłoszenia koncentracji. "Ustalając wysokość sankcji wzięto pod uwagę, że przedsiębiorca świadomie naruszył przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Z kolei okolicznością łagodzącą jest to, że zrobił to po raz pierwszy" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z prawem transakcja podlega zgłoszeniu do UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Kara za niezgłoszenie zamiaru koncentracji wynosi do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.