Uroczystość odbyła się w Katedrze pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy we Wrocławiu.

Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego abp Sawa w liście przesłanym na ingres podkreślił, że nowy metropolita wrocławsko-szczeciński powinien brać przykład z działalności poprzednich biskupów tej diecezji.

"Oni organizowali tę diecezję od podstaw, (...) służyli ludowi prawosławnemu, który przybył na te ziemie w rezultacie II wojny światowej i Akcji +Wisła+ z Łemkowszczyzny, Chełmszczyzny, Podlasia, Lubelszczyzny, Lwowszczyzny i Wileńszczyzny, a dziś są tu wierni niemal z całej Ukrainy. Życie duchowe tych wiernych jest bogate i owiane specyficzną tradycją, kulturą i językiem" - napisał w liście abp Sawa.

Zwierzchnik Cerkwi w Polsce prosił również, aby nowy ordynariusz kontynuował dobrą współpracę z Kościołem rzymskokatolickim, Kościołami zjednoczonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz z innym religiami. "Wrocław ma w tym względzie doświadczenie" - podkreślił abp. Sawa.

Abp Jerzy powiedział podczas ingresu, że będzie starał się kontynuować drogę obraną przez jego poprzednika abp. Jeremiasza, który kierował diecezją wrocławsko-szczecińską ponad 30 lat. "Chciałbym być narzędziem, piórem w ręku Boga, niech On pisze scenariusz tej diecezji" - zaznaczył.

Dodał, że diecezja, którą będzie kierował, jest wyjątkowa. "To diecezja związana z ziemiami odzyskanymi, związana z wielkim cierpieniem przesiedlanych ludzi, którzy mieli dwie, trzy godziny na zabranie najpotrzebniejszych rzeczy i udanie się w nieznane. Najważniejszą rzeczą, którą zabrali, była ich wiara i tak powstały tu pierwsze parafie" - mówił abp Jerzy.

Nowy ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej wraz z powołaniem na tę funkcję - na mocy stosownego dekretu metropolity Sawy – został podniesiony do godności arcybiskupiej.

Jerzy Pańkowski ma 43 lata; w 1989 roku wstąpił do monasteru (klasztoru) w Supraślu, jednocześnie studiował w prawosławnym seminarium duchownym. Ukończył nie tylko tę uczelnię - studiował również teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz na uczelni w Atenach.

Śluby zakonne złożył w 1993 roku. W 1995 roku otrzymał święcenia diakońskie z rąk zwierzchnika Cerkwi w Polsce metropolity Sawy, a w 1998 roku - święcenia kapłańskie z rąk patriarchy ekumenicznego Bartłomieja.

Był namiestnikiem monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. W listopadzie 2006 roku sobór biskupów zdecydował o powołaniu go na wikariusza diecezji warszawsko-bielskiej, z tytułem biskupa siemiatyckiego.

Po śmierci w katastrofie smoleńskiej w kwietniu 2010 roku abp. Mirona przejął po nim obowiązki zwierzchnika prawosławnego ordynariatu WP, które sprawuje do dziś. Hierarcha prowadzi też pracę naukową, jest profesorem nauk teologicznych, prorektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. (PAP)