Odsetek zwolenników rządu Beaty Szydło wzrósł w maju o 1 pkt proc. do 39 proc., zaś odsetek przeciwników spadł o 1 pkt proc. do 34 proc. - poinformował CBOS.

"W ciągu miesiąca poprzedzającego majowy pomiar nie zaszły istotne zmiany w zakresie ogólnego stosunku Polaków do rządu. Poparcie dla niego deklaruje obecnie 39 proc. badanych (od kwietnia wzrost o 1 punkt procentowy), natomiast 34 proc. (spadek o 1 punkt) jest mu przeciwnych. Nie zmieniła się grupa osób obojętnych wobec rządu – podobnie jak przed miesiącem stanowią oni 25 proc. ogółu respondentów" - podano w komunikacie.

O 3 pkt. proc. wzrósł odsetek dobrze oceniających wyniki dotychczasowej działalności rządu - obecnie sądzi tak 51 proc. badanych. O 3 pkt. proc. do 38 proc. spadł odsetek tych, którzy oceniają je negatywnie.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-14 maja 2017 roku na liczącej 1.034 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.