Prezydent napisał list do uczestników rozpoczętego w środę w Katowicach IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który zgromadził w stolicy Górnego Śląska ok. 8,5 tys. osób – przedstawicieli świata biznesu, polityki i nauki.

„Zależy mi na tworzeniu w naszym kraju regulacji prawnych sprzyjających biznesowi, a w szczególności na przewidywalności prawa” - napisał Andrzej Duda w liście, odczytanym podczas inauguracji kongresu przez doradcę prezydenta Martę Gajęcką.

„Wyrazem takiego podejścia było zainicjowanie przeze mnie i podpisanie nowelizacji Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, i tym samym uwzględnienie w procesie legislacyjnym w większym stopniu potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” – wskazał prezydent, deklarując chęć dalszego współdziałania na rzecz rozwoju polskiej gospodarki.

Za jeden z atutów katowickiego kongresu, który jest największym pod względem liczby uczestników wydarzeniem biznesowym w Europie centralnej, prezydent uznał fakt, że daje on „wielostronne spojrzenie” na poruszane kwestie, dokonywane wspólnie przez polityków, przedsiębiorców i ekspertów.

„Ufam, że każdy z tych ważnych problemów będzie przedmiotem wnikliwej uwagi rządu i wyspecjalizowanych instytucji państwowych. Świadectwem całościowego budowania polityki Rzeczypospolitej Polskiej jest przyjęta przez Radę Ministrów Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Będę współpracował w urzeczywistnianiu celów, które są rozstrzygające dla pomyślnej przyszłości Polski i Polaków” – zadeklarował prezydent.

Duda przypomniał, że od początku swojej prezydentury kładzie nacisk m.in. na promocję młodych przedsiębiorców. „Ogromnie zależy mi na rozwoju i promowaniu młodej, innowacyjnej przedsiębiorczości. Ważną rolę w tym względzie odgrywa współorganizowane już od dwóch lat przez Kancelarię Prezydenta RP przedsięwzięcie Startupy w Pałacu oraz Śniadania Startupowe, wspierające innowatorów w ich projektach” – czytamy w liście.

Andrzej Duda – jak zadeklarował – stara się, by dla młodych przedsiębiorców zawsze było miejsce w składzie zagranicznych delegacji prezydenckich. „Podobną propozycję przedłożyłem polskim eksporterom i przedsiębiorcom inwestującym za granicą” – napisał prezydent, wyrażając zadowolenie z rosnącego eksportu polskich firm.

„Cieszę się że nasz eksport rośnie. To zjawisko pozytywne, tak jak wzrost rozpoznawalności niektórych polskich marek na świecie. Jest jednak nadal wiele do zrobienia w tej kwestii. Blisko 80 proc. polskiego eksportu trafia na bliskie i stabilne rynki europejskie, ale nie powinniśmy rezygnować z ekspansji na inne, także obiecujące, obszary” – wskazał Duda.

Zdaniem prezydenta pomóc w tym może otwieranie nowych polskich przedstawicielstw handlowych, jak w Szanghaju, San Francisco czy ostatnio w Meksyku, podczas wizyty Andrzeja Dudy. O ożywieniu współpracy gospodarczej przed kilkoma dniami prezydent rozmawiał też z emirem Kataru.

W liście do uczestników katowickiego kongresu, w którym m.in. biorą udział prezydenccy ministrowie, Duda ocenił, że poprzez kongres gospodarczy stolica Górnego Śląska wyszła poza tradycyjną rolę wiodącego ośrodka przemysłowego, akademickiego, kulturalnego, stając się także „miejscem refleksji nad przyszłością procesów ekonomicznych w Polsce, Europie i na świecie”. (PAP)