"Należy silnym głosem powiedzieć, że trzeba zachować Wspólna Politykę Rolną. Trzeba nadal potwierdzać, że chcemy tej polityki i jest ona podstawą, strategiczną polityką Uni Europejskiej" - mówił we wtorek Zarudzki.

"Niestety żyjemy w takich czasach, że trzeba to potwierdzać" – dodał.

Agencje płatnicze w krajach UE zajmują się m.in. obsługą europejskich funduszy.

Reklama

W trakcie rzeszowskiej konferencji ich przedstawiciele z państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii chcą m.in. wymienić się doświadczeniami dotyczącymi wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie finansowania 2014-20. Celem PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Według wiceministra, jednym z tematów konferencji będzie próba wypracowania uproszczeń dla ubiegających się o wsparcie ze środków unijnych. Zarudzki uważa, że wspólne stanowisko wzmocniłoby pozycje negocjacyjną wszystkich państw. "W grupie, zespole jesteśmy pewna siłą. Niech ta siła z tego naszego spotkania będzie wymiarem szukania najlepszych rozwiązań" – zaznaczył wiceminister.

Zarudzki zwrócił uwagę, że rzeszowska konferencja przedstawicieli agencji płatniczych jest jednym z elementów przygotowujących zaplanowane na czerwic spotkanie ministrów rolnictwa państw grupy Wyszehradzkiej.

We wtorek podczas konferencji odbyły się trzy sesje plenarne oraz cztery warsztaty poświęcone programowi PROW. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. innowacyjność, wsparcie młodych rolników, rozwój małych gospodarstw, konkurencyjność cen, a także ramy wykonania i zamknięcia PROW.

Polski budżet programu wynosi ponad 13,6 mld euro. 8,6 mld euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 4,9 mld euro wyniesie wkład krajowy.

Jak poinformowała podczas konferencji Małgorzata Sztoldman z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w naszym kraju do tej pory 1,8 mln wnioskodawców chce skorzystać z PROW. Z blisko 1,6 mln ubiegających się o wsparcie podpisano umowy na kwotę ponad 14 mld zł.

Inne uczestniczące w konferencji kraje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie 2014-20 otrzymają: Rumunia 8 mld euro, Węgry 3,5 mld, Bułgaria 2,3 mld, Czechy 2,2 mld, Słowacja 1,6 mld, Słowenia 0,8 mld.

Konferencja, która zakończy się w środę, została zorganizowana w związku z przewodnictwem Polski w Grupie Wyszehradzkiej od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

Patronat medialny nad konferencją objęła Polska Agencja Prasowa. (PAP)