Głóg posadzili w piątek w Bielsku-Białej ekolodzy z bielskiej fundacji „Arka”. Jej prezes Wojciech Owczarz powiedział, że to początek międzynarodowej akcji Drzewo Zjednoczonej Europy, której celem jest promowanie idei jednoczenia Starego Kontynentu.

Ekolog powiedział, że akcja jest odpowiedzią na „niepokojący trend, w którym podważana jest idea zjednoczonej Europy”. „Przewiduje się nawet nieuchronny rozpad Europy. Neguje się sens jej istnienia. Taka narracja dominuje w świadomości społecznej. Głos entuzjastów zjednoczonej Europy jest słaby, albo nie ma go wcale” - dodał.

„Jeszcze żyje pokolenie, które pamięta i doświadczyło skutków podzielonej Europy, państw walczących w imię nienawistnych ideologii. Zróbmy tyle, ile - jako obywatele - możemy, aby te historie nie powtórzyły się na Starym Kontynencie. Brońmy uniwersalnych wartości: integracji europejskiej, demokracji, wolności obywatelskiej, ochrony środowiska” – powiedział Owczarz.

Prezes podkreślił, że celem programu jest dosłowne „zakorzenienie” idei zjednoczonej Europy. „W marcu rozpoczynamy sadzenie Drzew Zjednoczonej Europy. W kwietniu uruchomimy portal, na którym będzie licznik posadzonych drzew. Wokół idei chcemy organizować działania edukacyjne w wielu europejskich miastach” – dodał Owczarz.

Do udziału w akcji fundacja zaprosiła polskie gminy i samorządy z krajów UE, z którymi łączą je umowy partnerskie, a także szkoły. Udział zapowiadają też pozarządowe organizacje ekologiczne współpracujące z Arką. „Mamy świadomość, iż jako niewielka organizacja ekologiczna, mamy ograniczone pole działania, ale niech każdy zrobi tyle ile może. Nie bądźmy bezradni i obojętni” – zaapelował Wojciech Owczarz.

Wybór głogu był nieprzypadkowy. „Zależało nam na gatunku, który byłby jak najlepszy dla otaczającej przyrody. Gdy głóg kwitnie korzystają z tego owady, a zimą owocami żywią się ptaki” – wyjaśnił prezes fundacji Arka.

Fundacja Ekologiczna Arka zajmuje się edukacją ekologiczną, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Podejmuje zagadnienia ochrony powietrza, gospodarki odpadami, ochrony zwierząt i szerzenia wiedzy na temat wpływu zachowań człowieka na otaczające środowisko. (PAP)