Ekolog powiedział, że akcja jest odpowiedzią na „niepokojący trend, w którym podważana jest idea zjednoczonej Europy”. „Przewiduje się nawet nieuchronny rozpad Europy. Neguje się sens jej istnienia. Taka narracja dominuje w świadomości społecznej. Głos entuzjastów zjednoczonej Europy jest słaby, albo nie ma go wcale” - dodał.

„Jeszcze żyje pokolenie, które pamięta i doświadczyło skutków podzielonej Europy, państw walczących w imię nienawistnych ideologii. Zróbmy tyle, ile - jako obywatele - możemy, aby te historie nie powtórzyły się na Starym Kontynencie. Brońmy uniwersalnych wartości: integracji europejskiej, demokracji, wolności obywatelskiej, ochrony środowiska” – powiedział Owczarz.

Prezes podkreślił, że celem programu jest dosłowne „zakorzenienie” idei zjednoczonej Europy. „W marcu rozpoczynamy sadzenie Drzew Zjednoczonej Europy. W kwietniu uruchomimy portal, na którym będzie licznik posadzonych drzew. Wokół idei chcemy organizować działania edukacyjne w wielu europejskich miastach” – dodał Owczarz.

Reklama

Do udziału w akcji fundacja zaprosiła polskie gminy i samorządy z krajów UE, z którymi łączą je umowy partnerskie, a także szkoły. Udział zapowiadają też pozarządowe organizacje ekologiczne współpracujące z Arką. „Mamy świadomość, iż jako niewielka organizacja ekologiczna, mamy ograniczone pole działania, ale niech każdy zrobi tyle ile może. Nie bądźmy bezradni i obojętni” – zaapelował Wojciech Owczarz.

Wybór głogu był nieprzypadkowy. „Zależało nam na gatunku, który byłby jak najlepszy dla otaczającej przyrody. Gdy głóg kwitnie korzystają z tego owady, a zimą owocami żywią się ptaki” – wyjaśnił prezes fundacji Arka.

Fundacja Ekologiczna Arka zajmuje się edukacją ekologiczną, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Podejmuje zagadnienia ochrony powietrza, gospodarki odpadami, ochrony zwierząt i szerzenia wiedzy na temat wpływu zachowań człowieka na otaczające środowisko. (PAP)