Sejm nie zgodził się w piątek na odrzucenie projektu ustawy przewidującej powołanie komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie. Wnioski o odrzucenie złożyły PO i Nowoczesna.

Za odrzuceniem projektu było 150 posłów, przeciw 251, a 3 wstrzymało się od głosu.

Według projektu, w skład komisji ma wejść powoływany przez premiera przewodniczący oraz ośmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm. Komisja będzie mogła np. utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość.

Ponadto komisja będzie mogła też uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania.