W styczniu pracę posłów źle oceniło 67 proc. badanych przez CBOS, o 9 punktów proc. więcej niż w grudniu; dobrze o pracy posłów mówi 21 proc. - o 6 punktów mniej. To najsłabsze notowania Sejmu VIII kadencji. 52 proc. jest zadowolonych z prezydentury Andrzeja Dudy, krytycznie ocenia ją 39 proc.

Pracę posłów źle w styczniu oceniło 67 proc. badanych, co oznacza wzrost o 9 punktów proc. (w grudniu niezadowolonych z działalności Sejmu było 58 proc. respondentów). Dobrze pracę posłów ocenia 21 proc. ankietowanych, o 6 punktów proc. mniej niż przed miesiącem. Nie miało zdania w tej kwestii 12 proc.

"Kryzys parlamentarny przełożył się na pogorszenie i tak już przeważnie złych opinii Polaków o pracy posłów" - podkreśla CBOS. Jak zaznaczono, to najsłabsze notowania Sejmu obecnej kadencji.

Reklama

Nie zmieniły się natomiast znacząco notowania Senatu. 28 proc. badanych dobrze ocenia pracę izby wyższej (wzrost o 2 punkty proc.), 51 proc. - źle (wzrost o 1 punkt proc.). 21 proc. respondentów nie zajęło stanowiska.

52 proc. Polaków jest zadowolona z prezydentury Andrzeja Dudy, krytycznie ocenia ją 39 proc. 9 proc. nie wyraziło zdania w tej kwestii. Opinie o prezydencie nie uległy większym wahaniom w porównaniu z poprzednim miesiącem. Głowę państwa źle ocenia w styczniu o 1 punkt proc. więcej badanych niż w grudniu, dobrze - 1 punkt proc. badanych mniej.

CBOS zapytał też respondentów o ocenę pracy Trybunału Konstytucyjnego. Pozytywnie o działalności TK wypowiada się 24 proc. (spadek o 4 punkty proc.), negatywnie – 46 proc. (zrost o 4 punkty proc.). Co trzeci badany (30 proc.) nie miał zdania.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach od 7 do 15 stycznia 2017 r. na liczącej 1045 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.