Artykuły na temat: "ZFŚS"

26 kwietnia 2019 r.

RODO znów wchodzi do kodeksu pracy: Tym razem zmiany będą szersze i obejmą nie tylko monitoring

18 stycznia 2019 r.

Jak rozliczyć wynagrodzenie urlopowe z dodatkiem nocnym i dofinansowaniem zimowiska dla dziecka

16 września 2018 r.

Przy przekazaniu drugiej raty na ZFŚS można już skorygować kwotę odpisu

16 grudnia 2017 r.

Jak rozliczyć paczki świąteczne finansowane ze środków funduszu socjalnego

13 listopada 2017 r.

Ministerstwo zmieniło zdanie, ale za spóźnione odpisy na ZFŚS i tak są małe konsekwencje