Artykuły na temat: "remont"

17 października 2017 r.

Zła sytuacja finansowa nie zwalnia z wykonania nakazu konserwatora zabytków