Artykuły na temat: "prezesi sądów"

13 lutego 2018 r.

Koniec wszechwładzy ministra sprawiedliwości. Nie ma już pełnej dowolności w odwoływaniu prezesów i wiceprezesów sądów