Artykuły na temat: "pełnomocnik"

29 maja 2018 r.

Obrońca skorzysta tylko z terminu klienta

13 maja 2018 r.

Skomplikowany charakter sprawy uzasadnia przyznanie stronie wygrywającej wyższych kosztów postępowania

16 stycznia 2018 r.

Sąd powinien zawiadamiać samorząd prawniczy o nielojalności pełnomocnika