Artykuły na temat: "partnerstwo publiczno-prywatne"

24 października 2012 r.

PPP nie działa tak jak powinno, zwłaszcza w mniejszych gminach