Artykuły na temat: "opłaty za wodę"

17 stycznia 2018 r.

Nowe zasady sporządzania taryf za wodę niejasne i z błędami

5 grudnia 2017 r.

Opłaty podwyższone w prawie wodnym w 2018