Artykuły na temat: "odpowiedzialność karna"

13 grudnia 2017 r.

Rewolucja w odpowiedzialności karnej spółek: To one będą musiały dowieść, że dochowały należytej staranności w organizacji i nadzorze

24 września 2017 r.

Kiedy rodzic odpowiada za czyny i szkody wyrządzone przez dziecko?

15 sierpnia 2017 r.

Niezaspokojenie wierzyciela najczęściej popełnianym przestępstwem przez członków zarządu