Artykuły na temat: "KONSUMENT ABC"

14 maja 2019 r.

30 lat ochrony konsumenta. Czy w końcu mamy więcej praw niż przedsiębiorcy?

30 marca 2019 r.

O handlowym charakterze pokazu trzeba poinformować konsumenta już w zaproszeniu