Artykuły na temat: "kodeks spółek handlowych"

22 października 2012 r.

Członkowie zarządu nie są zwykłymi pracownikami

8 października 2012 r.

Firma nie może być zbyt biedna, aby ogłosić upadłość