Artykuły na temat: "kara"

5 marca 2019 r.

Dyskusje wokół ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

9 listopada 2018 r.

Posłowie z obniżonym uposażeniem. Prezydium Sejmu ukarało Ryszarda Petru, Dominika Tarczyńskiego i Sławomira Nitrasa