Artykuły na temat: "CEIDG"

10 stycznia 2017 r.

Urząd nie może żądać od przedsiębiorcy zaświadczenia z CEIDG

10 stycznia 2017 r.

Firma nie musi figurować w komercyjnym rejestrze przedsiębiorców. Wystarczy wpis do CEIDG