Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: "Z Pierwszej Strony" jest Nina Józefina Bąk koordynatorka Clean Cities Campaign w Polsce.

Jest to akcja, która Europie ma już 3 edycję. W Polsce zaczynamy szerzej, dokładnie dziś 12 maja. Akcja, która ma na celu mobilizację społeczności szkolnych, lokalnych i promowania koncepcji szkolnych ulic. I teraz czym są szkolne ulicy? To takie rozwiązanie infrastrukturalne, planistyczny, które zakłada zamykanie częściowe lub stałe ulic przed szkołami i placówkami edukacyjnymi na ruch kołowy. Tak naprawdę ograniczenie obecności samochodów przed placówkami szkolnymi, edukacyjnymi i opiekuńczymi, zwłaszcza wtedy, kiedy dzieci idą do szkoły i z nich wracają - mówi Nina Józefina Bąk.

Tworząc przestrzeń przed szkołą, która pozwoli dzieciom być tam, budować relacje społeczne, budować samodzielność to są również korzyści. Szkolne ulice mogą być projektowane na różne sposoby. To mogą być czasowe zamknięcia, mogą być permanentne, gdzie buduje się miejską infrastrukturę i daje dzieciom przestrzeń - dodaje Bąk.