Czy unijny pakiet migracji i azylu ma sens? Jak efektywnie zarządzać relokacją i napływem cudzoziemców, jaka polityka migracyjna UE może być skuteczna?

To tylko niektóre pytania, które zadajemy prof. Pawłowi Kaczmarczykowi z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (Katedra Ekonomii Ludności i Demografii), dyrektorowi Ośrodka Badań nad Migracjami UW.

W drugiej części (45:40) rozmawiamy o politycznym super weekendzie w którym wszystkie partie organizują konwencje i podsumowujemy wiosenny okres politycznych zmagań dla niepoznaki nazwany prekampanią.

Zapraszają: Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak.