Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie” jest Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

Poziom wiedzy, edukacji ekonomicznej Polaków jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Mimo licznych wysiłków i działań, które w tym zakresie są i były podejmowane przez kolejne rządy, niezależnie od opcji politycznej, mimo szeregu inicjatyw własnych po stronie instytucji finansowych, wciąż widzimy bardzo duży niedostatek wiedzy ekonomicznej. W pewnym uproszczeniu im ze starszymi klientami mamy do czynienia, tym poziom wiedzy ekonomicznej jest mniejszy. Tym samym większe zagrożenia dotyczące różnego rodzaju cyberprzestępczości. Mamy wiele działań, aby wykorzystać cały ten rok do popularyzacji wiedzy ekonomicznej. Celem 6 organizacji, ale także Senatu, bo przypomnę, że rok edukacji ekonomicznej został uchwalony przez Senat, jest pozostawienie trwałej spuścizny po roku edukacji ekonomicznej. Uruchomienie mechanizmów, które będą miały na celu trwałe podnoszenie poziomu wiedzy ekonomicznej Polaków – mówi Tadeusz Białek.

Dzisiaj w Senacie odbywa się konferencja inaugurująca. Obchody tego roku to jest bardzo duże przedsięwzięcie. Zaangażowanych jest ogrom osób od Komitetu Honorowego począwszy przez cały Komitet Organizacyjny, Programowy, Komitety Regionalne. Planujemy szereg działań. Między innymi duży Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości pod hasłem Historyczne Inspiracje dla Przyszłości w marcu tego roku. Planujemy dzień edukacji finansowej w drugiej połowie roku, seminaria, wystawy, między innymi w Parlamencie Europejskim. Utworzenie ogólnopolskiej bazy projektów roku edukacji ekonomicznej. W ramach Komitetu Honorowego czy Organizacyjnego staramy się zainteresować instytucje, aby jak najszerzej oddziaływać w zakresie uświadomienia potrzeby szerzenia wiedzy ekonomicznej – dodaje Tadeusz Białek.

W 2024 roku będziemy obchodzić setną rocznicę reform premiera Władysława Grabskiego, setną rocznicę utworzenia Banku Polskiego (poprzednika obecnego banku centralnego) i ustanowienie polskiego złotego walutą narodową.