Dlaczego udział kobiet we władzach spółek w Polsce nadal jest tak niski? Czy firmy w Polsce chętnie przystępują do 30% Club?

Dane dowodzą, że zróżnicowane zespoły są bardziej efektywne. Ale czy faktycznie tak jest? Czy firma, która w swojej strategii stawia na różnorodność może liczyć na wymierne korzyści?

Na początku czerwca 2021 zainaugurowano działalność 30% Club Poland, należącego do globalnej inicjatywy, promującej różnorodność.

Gośćmi Agnieszki Gorczycy (Infor.pl) są Milena Olszewska-Miszuris i Bartosz Józefiak, którzy wyjaśniają czy firmy w Polsce chętnie przystępują do tej kampanii oraz do jakich konkretnych działań się zobowiązują. Zapraszamy do wysłuchania podcastu!

Czym jest inicjatywa 30% Club?

30% Club to globalna kampania społeczna, która promuje różnorodność. Jej myślą przewodnią jest obserwacja, iż różnorodność we władzach spółek przynosi wymierne korzyści. A te korzyści płyną z tego, że wybierane są na osoby na najwyższym szczycie hierarchii korporacyjnych te osoby, które pochodzą z całej dostępnej puli talentów – wyjaśnia Milena Olszewska-Miszuris.

Dlaczego zdecydowano się właśnie na udział 30%?

Te 30%, które pojawia się w nazwie kampanii, ma swoje źródło w teorii masy krytycznej. Teoria ta mówi, że aby głosy mniejszości były słyszane i aby miała ona wpływ na decyzje podejmowane przez większość w danej grupie, to powinna mieć pewną masę krytyczną, za którą uznaje się właśnie 30% - tłumaczy Olszewska-Miszuris.

Dlaczego udział kobiet we władzach spółek w Polsce nadal jest tak niski?

Myślę, że tu jest wiele przyczyn, o których od wielu lat się dyskutuje. Omawia się je w różnych kontekstach, nie tylko biznesowym, ale też szerzej: uczestnictwa w życiu publicznym. Te przyczyny się nie zmieniają i wydaje mi się, że ciągle funkcjonują te same.

Jedną z przyczyn, na którą bym wskazał i którą my staramy się świadomie ująć w polityce, żeby tym zarządzać, jest kwestia świadomego podejścia po stronie spółek do kwestii różnorodności. I to nie tylko różnorodności na poziomie płci, ale także doświadczeń życiowych, drogi biznesowej czy stylów zarządzania i charakterów - mówi Bartosz Józefiak.

Czy firmy w Polsce chętnie przystępują do 30% Club?

Łącznie członków założycieli było trzynastu. Mamy tu zróżnicowane grono spółek, są to zarówno spółki publiczne, jak i prywatne. Są to też lokalne oddziały dużych, międzynarodowych organizacji.

Do członków założycieli należą: BASF Polska, Benefit Systems, Blue Media, Credit Suisse Poland, Emitel, IBM Poland and Baltics, Mastercard Europe Oddział w Polsce, Orange Polska, Ryvu Therapeutics, Siemens Polska, Société Générale Oddział w Polsce, Summa Linguae oraz Wirtualna Polska – wylicza Milena Olszewska-Miszuris.

Milena Olszewska-Miszuris - Co-Chair i inicjatorka 30% Club Poland.

Milena Olszewska-Miszuris - Co-Chair i inicjatorka 30% Club Poland. / DGPtalk / Archiwum prywatne

Bartosz Józefiak - członek Zarządu Benefit Systems SA. Odpowiedzialny za finanse spółki i relacje inwestorskie, audyt wewnętrzny, compliance, PR i ESG.

Bartosz Józefiak - członek Zarządu Benefit Systems SA. / DGPtalk / Archiwum prywatne