W ostatnim czasie obserwujemy coraz większą popularność modelu holistycznego outsourcingu. Najczęściej dotyczy on procesów IT. Dlaczego tak się dzieje i czy wymaga to większych nakładów inwestycyjnych wyjaśnia Daniel Olejniczak (Bonair SA) w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl). Co to jest holistyczny outsourcing? W dużym uproszczeniu managed services - holistyczny outsourcing to ewolucja klasycznego modelu outsourcingu. W podstawowej formie firma zwraca się do zewnętrznego partnera z prośbą o wykonanie określonego zadnia, np. analizy, audytu czy zarządzania informacją. Dlaczego firmy outsourcują działania związane z IT? Świadcząc usługi managed services usługodawca staje się niejako kolejną komórką przedsiębiorstwa zlecającego procesy. Przejmuje tym samym pełną odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań. Coraz więcej firm przekonuje się do wykorzystania holistycznego outsourcingu Jak estymują eksperci, globalny rynek tego typu usług może zwiększyć się do 2025 roku nawet o 48%, osiągając wartość 329,1 miliarda dolarów. Z czego wynika rosnąca popularność? Jednym z kluczowych czynników są zintegrowane działania, jakie zapewnia ten rodzaj outsourcingu. Daniel Olejniczak - wiceprezes Zarządu Bonair SA. Związany z firmą od 2001 r., obecnie odpowiada za nadzór nad sprzedażą i wdrożeniami dla sektorów przemysłowego i usługowego. Działa w biznesie informatycznym od 1995 r. Absolwent Politechniki Częstochowskiej oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego.