Jak usprawnić obieg dokumentów w Urzędzie? Jak zwiększyć dostępność Urzędu dla Obywatela? Jakie narzędzia zastosować? Na te i inne pytania odpowiedzą zaproszeni eksperci podczas konferencji już 27 września w Warszawie.Rejestracja: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/e-administracja-w-polsce---mit-czy-fakt/alias-21.htm

Strona konferencji: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/e-administracja-w-polsce---mit-czy-fakt.htm

Swoje rozwiązania zaprezentują m.in: EMC, S4E, Image Recording Solutions

Proponowana tematyka konferencji:

Usprawnienie obiegu dokumentów

* zarządzanie dokumentacją
* e- faktura w sektorze publicznym
* podpis elektroniczny
* systemy rozpoznawania tekstu w dokumencie i obrazie OCR/OMR
* Elektroniczna Skrzynka Podawcza
* workflow - automatyzacja procesów biznesowych
Usprawniona komunikacja między pracownikami Urzędu

* portale korporacyjne
* usługi telekomunikacyjne, telefonia VOIP
* E-mail, Internet, poczta głosowa
* telekonferencje


Ułatwiony dostęp Obywatela do informacji

* profesjonalna strona internetowa
* Biuletyn Informacji Publicznej
* wirtualni doradcy na stronach internetowych
* infokioski


Bezpieczeństwo

* systemy archiwizacji i backupu
* ochrona dokumentów
* ochrona danych osobowych

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli:

* Urzędów Gmin,
* Urzędów Miast,
* Urzędów Powiatów,
* Urzędów Marszałkowskich,
* Urzędów Województw,
* Ministerstw,
* instytucji rządowych,
* oraz innych instytucji publicznych.
w tym:
* Wójtów, Burmistrzów, Starostów, Prezydentów Miast, Marszałków, Dyrektorów Generalnych, Sekretarzy,
* dyrektorów/naczelników/kierowników/koordynatorów związanych z zarządzaniem dokumentacją, usprawnianiem procesów w instytucji,
* osoby zajmujące się wizerunkiem instytucji, usprawnianiem dostępu o obywateli do informacji urzędowych,
* głównych specjalistów/starszych specjalistów/specjalistów sprawujących pieczę nad dokumentacją (kadry, administracja, księgowość, itp.),Udział w konferencji jest bezpłatny* dla ww. osób.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

*Udział jest płatny: dla pozostałych osób - opłata za osobę wynosi 1 000 zł +23%VAT