Zasiłek celowy jest przyznawany, aby zaspokoić niezbędne potrzeby bytowe.

W szczególności są to:
- leki i leczenie,
- żywność,
- opał,
- odzież,
- niezbędne przedmioty użytku domowego,
- drobne remonty i naprawy w mieszkaniu,
- koszty pogrzebu


Katalog ten nie jest jednak zamknięty.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
2) zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.