Zasiłek celowy jest przyznawany, aby zaspokoić niezbędne potrzeby bytowe.

W szczególności są to: - leki i leczenie, - żywność, - opał, - odzież, - niezbędne przedmioty użytku domowego, - drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, - koszty pogrzebu

Katalog ten nie jest jednak zamknięty.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;2) zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.