Świadczenie wychowawcze, czyli popularne 500 plus, to świadczenie przyznawane na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. W niektórych przypadkach rodzice mogą otrzymać pieniądze także na pierwsze dziecko. Jest to uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, które jest waloryzowane.

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni (osoby ustanowione przez sąd opiekunami prawnymi dziecka) lub opiekunowie faktyczni dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu z wnioskiem o adopcje dziecka). Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Prawo do świadczenia jest ustalane na okres 1 roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Wnioski na kolejny (nowy) okres można składać od 1 sierpnia danego roku.

Istnieje jednak możliwość uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko, w przypadku, gdy: dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 200 zł, a przynajmniej jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną

Źródło: http://www.program500plus.pl/kryterium-dochodowe.html

Istnieje jednak możliwość uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko, w przypadku, gdy: dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 200 zł, a przynajmniej jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną

Źródło: http://www.program500plus.pl/kryterium-dochodowe.html