Jakub Kapiszewski: Wszystkie

2 grudnia 2019 r.

Kapiszewski: Właź na ring, narysuj mapę i nie nabij sobie guza