Jakub Kapiszewski: handel

27 kwietnia 2017 r.

Kapiszewski: Już nie ma dziesięciu chętnych na wasze miejsca

25 maja 2016 r.

TTIP: Wolny handel? Dziękuję, nie teraz