Aleksandra Kurowska: zdrowie

22 sierpnia 2017 r.

Rząd zdecyduje o podstawowej opiece, lekarze mają sporo zastrzeżeń do ustawy

13 lipca 2017 r.

Sieć szpitali z protestami, NFZ wydaje decyzje

12 lipca 2017 r.

Przybywa aktywnych zawodowo felczerów. Przyjeżdżają do nas ze Wschodu