Aleksandra Kurowska: Wszystkie

13 lipca 2017 r.

Sieć szpitali z protestami, NFZ wydaje decyzje

12 lipca 2017 r.

Przybywa aktywnych zawodowo felczerów. Przyjeżdżają do nas ze Wschodu