Aleksandra Kurowska: Wszystkie

12 lipca 2017 r.

Przybywa aktywnych zawodowo felczerów. Przyjeżdżają do nas ze Wschodu