Krzysztof Tomaszewski: prowadzenie działalności gospodarczej