Paweł Sikora: gmina

13 października 2018 r.

Co to jest zarząd komisaryczny i kiedy się go ustanawia?

1 stycznia 2018 r.

Rada gminy w uchwale dotyczącej nieruchomości nie może używać słowa „bezpłatnie”