Patrycja Dudek: nieruchomości

7 stycznia 2019 r.

Najważniejsze wyroki w 2018 roku: Obrót nieruchomościami a podatki