Łukasz Kuligowski

Łukasz Kuligowski

Informacje o autorze

Absolwent Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2005 roku związany z „Gazetą Prawną” (od września 2009 r. „Dziennik Gazeta Prawna”). Pisze artykuły o tematyce związanej z: szeroko rozumianą ochroną środowiska, prawem transportowym, prawem o ruchu drogowym, prawem farmaceutycznym. Wcześniej był związany z dziennikiem „Życie”, w którym zajmował się opisywaniem wydarzeń politycznych. W trakcie studiów współtworzył studencki serwis internetowy o tematyce kulturalnej „www.culturis.art.pl”. Współpracował także z „Magazynem Internetowym WWW”, praktykował w „Życiu Warszawy” i w Biurze Informacji i Komunikacji Społecznej Kancelarii Prezydenta RP.

Łukasz Kuligowski: Wszystkie

22 maja 2012 r.

Zamiast kąpielisk powstają miejsca wyznaczone do kąpieli

21 maja 2012 r.

Transport: Inspekcja sprawdzi staż kierowców

17 maja 2012 r.

PiS: Obwodnice bezpłatne dla ciężarówek i autobusów