Leszek Jaworski: kodeks pracy

15 stycznia 2009 r.

Roszczenia pracownicze w razie niewypłacalności pracodawcy w orzecznictwie Sądu Najwyższego

27 listopada 2008 r.

Stosunek pracy na podstawie mianowania w orzecznictwie Sądu Najwyższego