andrzej andrysiak: społeczeństwo

21 kwietnia 2018 r.

"Narodowcy nie, socjaliści nie, chrześcijańscy fundamentaliści nie". Wspólnota nam się rozpada, a my wciąż odkrawamy kolejne części

2 kwietnia 2018 r.

W imię wspólnoty: O konsekwencjach naruszenia kompromisu aborcyjnego