Dariusz Gawron-Jedlikowski

Dariusz Gawron-Jedlikowski

Informacje o autorze

radca prawny

Dariusz Gawron-Jedlikowski: Wszystkie

7 września 2017 r.

Likwidacja stanowiska nie zawsze pozwoli na zwolnienie

7 września 2017 r.

Likwidacja stanowiska nie zawsze pozwoli na zwolnienie

10 marca 2017 r.

Cofnięcie pozwu wskutek nieformalnych obietnic ze strony firmy to ryzyko

9 marca 2017 r.

Cofnięcie pozwu wskutek nieformalnych obietnic ze strony firmy to ryzyko

13 lipca 2015 r.

Dodatkowy etat nauczyciela akademickiego tylko za zgodą rektora