Katarzyna Dąbrowska

Katarzyna Dąbrowska

katarzyna.dabrowska@infor.pl

Katarzyna Dąbrowska: Wszystkie

5 marca 2019 r.

Dyskusje wokół ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

21 maja 2015 r.

Wniosku nie było, a urlop bezpłatny jest