Grzegorz Kowalczyk: Wszystkie

29 października 2019 r.

Peroniści przejmują Buenos Aires