Zdaniem Rutte'ego, odrzucenie umowy będzie błędem i osłabi europejską jedność. Ale - jak powiedział - jeśli jego wysiłki, by osiągnąć w weekend kompromis w tej sprawie między Ukrainą, UE oraz krajową opozycją, spełzną na niczym, nie będzie miał innego wyjścia.

Odrzucenie umowy przez Holandię wywoła dużą szkodę - argumentował Rutte. "Tu chodzi o coś więcej niż tylko Holandię. Stanowimy część szerszej wspólnoty międzynarodowej działającej jako jeden front stabilności na naszych granicach i sprzeciwu wobec agresji" - powiedział premier.

Holandia to jedyny kraj UE, który nie ratyfikował umowy zakładającej silniejsze stosunki polityczne i handlowe z Ukrainą. Umowa prowizorycznie weszła w życie mimo braku ratyfikacji przez Holandię.