Według NVI 6,7 proc. głosujących oddało nieważny głos, a odsetek ważnych głosów w stosunku do całkowitej liczby uprawnionych wyborców wyniósł 41,32 proc. Biuro już w wieczór po zakończeniu głosowania podało, że referendum jest nieważne, gdyż odsetek ważnych głosów nie sięga wymaganego progu 50 proc. uprawnionych.

Tylko 1,64 proc. wyborców, którzy oddali ważny głos, zagłosowało za kwotami.

Pytanie referendalne brzmiało: "Czy chce Pan/Pani, by Unia Europejska mogła zarządzić, również bez zgody parlamentu, obowiązkowe osiedlanie na Węgrzech osób innych niż obywatele węgierscy?".

W poniedziałek premier Viktor Orban złożył w parlamencie projekt zmian w konstytucji, zgodnie z którym cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogliby osiadać na Węgrzech tylko „na podstawie wniosku indywidualnie rozpatrzonego przez władze węgierskie według procedury określonej w ustawie uchwalonej przez parlament".

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)