W Auli Pawła VI obecni byli przedstawiciele różnych religii i wyznań, wśród nich anglikański arcybiskup Canterbury Justin Welby, medaliści olimpiad i paraolimpiad oraz sportowcy z olimpijskiej reprezentacji uchodźców.

Otwierając obrady globalnej konferencji na temat wiary i sportu, papież powiedział: „Widok sportowców prezentujących maksimum swych możliwości wywołuje nasz entuzjazm, zadziwia, sprawia, że czujemy się dumni".

„Jest wielkie piękno w harmonii pewnych ruchów, podobnie jak w sile czy w grze drużynowej. Kiedy tak się dzieje, sport przekracza wymiar czystej fizyczności i prowadzi nas na arenę ducha i wręcz tajemnicy” - mówił Franciszek.

Wyraził uznanie dla światowych instytucji sportowych, które troszczą się o poszanowanie godności człowieka i wartość integracji. Papież zwrócił uwagę na decydującą rolę paraolimpiad, które umożliwiły widzom „poznanie i podziwianie nadzwyczajnych osiągnięć sportowców o różnych możliwościach i zdolnościach”. Zauważył, że takie wydarzenia ukazują „wielkość i czystość gestu sportowego”.

Franciszek przypomniał, że są także dzieci i osoby młode żyjące na marginesie społeczeństwa.

„Wszyscy znamy entuzjazm dzieci grających nienapompowaną albo uszytą ze strzępków piłką na przedmieściach wielkich miast lub na drogach małych osad. Chciałbym zachęcić wszystkich - instytucje, kluby sportowe, organizacje edukacyjne i społeczne, wspólnoty religijne - do wspólnego działania na rzecz tego, aby dzieci miały dostęp do sportu w godnych warunkach, a zwłaszcza dzieci wykluczone z niego z powodu ubóstwa” - oświadczył.

Papież położył też nacisk na wartość sportu amatorskiego, a wśród najważniejszych zadań wskazał „zachowanie autentyczności sportu i jego ochronę przed manipulacjami i komercyjnym wyzyskiem”.

„Byłoby smutno, dla sportu i dla ludzkości, gdyby ludzie nie byli więcej w stanie ufać w prawdziwe rezultaty sportowe lub gdyby cynizm i sceptycyzm wzięły górę nad entuzjazmem i radosnym, bezinteresownym uczestnictwem” - ocenił Franciszek. Podziękował za „wysiłki w celu wykorzenienia wszelkich form korupcji i manipulacji”.

Inaugurację trzydniowych obrad uświetnił występ pianisty Lang Langa.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)