Zieliński zaprezentował we wtorek wieczorem sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych informację w sprawie "narastającego problemu przestępstw na tle rasowym i etnicznym". Komisja zajęła się sprawą na wniosek posłów PO.

Wiceminister podał statystyki z ostatnich lat. „Jeden promil wszystkich przestępstw to przestępstwa stwierdzone na podstawie tej kategorii spraw: 2013 rok – 474 przestępstwa; 2014 – 731 przestępstw; 2015 - 592 przestępstwa, a do końca sierpnia 2016 roku - 496 przestępstw.

Procent wykrycia takich przestępstw w 2013 wyniósł 30,53 proc, w 2014 r. - 31,2 proc., w 2015 r. 38,87 proc. a do sierpnia 2016 najwięcej, bo 46,08 proc. – podał Zieliński. Zaznaczył, że jest to na poziomie wykrywalności innych przestępstw.

Zadeklarował, że każde – nawet jedno – przestępstwo z nienawiści należy zwalczać; robić wszystko, by im zapobiegać i by za nie karać. "Policja robi, co może, również w tych sprawach" – zapewnił.

Prosił, by nie wyolbrzymiac tych kwestii. "Polacy nie są ksenofobiczni, Polacy nie są nastawieni w taki sposób, żeby z nienawiścią odnosić się do innych ras, religii, narodowości. Takie opinie są krzywdzące. Ja się upominam o polską godność” – powiedział.

"Wszędzie zdarzają się przestępstwa, i wszędzie będą zwalczane, z całą surowością" – zapewnił. „Ja sam, czy minister Mariusz Błaszczak, będziemy bardzo konsekwentnie pilnować tego, by każdy czyn tego typu był traktowany w sposób odpowiedni” - zadeklarował. „Tu nie będzie tolerancji, proszę nam tego nie insynuować” – podkreślił.

Zieliński mówił, że kiedy zabito osobę w biurze poselskim PiS w Łodzi, "nie było takiego tonu" ówczesnych rządzących. „To było jedyne zabójstwo z nienawiści w Polsce po 1990 r.” – powiedział. „Wtedy nie mówiliście, że to przestępstwo z nienawiści” – podkreślił.

Marek Wójcik (PO) powiedział, że w sprawie łódzkiej wszyscy politycy solidaryzowali się z rodziną zabitego.

Zaznaczył, że inne od statystyk policyjnych są liczby prezentowane przez organizacje pozarządowe zajmujące się tymi problemami. „Ja nie mam zastrzeżeń do policji (...) Ja mam pretensję do polityków polskiego rządu, którzy przerwali tradycję potępiania tego typu wydarzeń” – tłumaczył. Dodał, że "nie wypowiada się pani premier, czy minister spraw wewnętrznych, ani prokurator generalny".

Ocenił, że wypowiedź i deklaracja Zielińskiego jest pierwszą tak jasną deklaracją ze strony resortu i rządu w sprawie ścigania przestępstw z nienawiści. „Pana dzisiejsza wypowiedź jest pierwszą w tym zakresie i za to dziękuję” – mówił. "Liczę, że będzie się pan wypowiadał tak samo gdy do takich przypadków dojdzie” – dodał poseł PO.

W ocenie Zielińskiego ważna jest skuteczność policji w przeciwdziałaniu, zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw, a nie występowanie polityków przed kamerami. „Co dała wypowiedź ministra Sienkiewicza +idziemy po was+” – pytał.

Również Krzysztof Łapiński (PiS) podkreślał w dyskusji, że nie można zarzucać rządowi PiS lekceważenie tych spraw. "Od władzy publicznej nie oczekujemy słów, tylko czynów. Przedstawiciele policji, MSWiA i prokuratury przedstawili, że te przestępstwa są ściganie i nie ma żadnego pobłażania" – mówił poseł PiS.

W ostatnich dwóch latach liczba przestępstw otrzymuje się na tym samym poziomie – mówiła zastępca Prokuratora Krajowego Agata Gałuszka-Górska. W pierwszym półroczu 2016 prowadzono - podjęto i kontynuowano - 863 sprawy, przy 848 w tym samym okresie roku 2015 r. W pierwszym półroczu 2016 podjęto 566 nowych spraw w pierwszym, na 414 tys. wszystkich spraw – podała Gałuszka-Górska.

Do końca czerwca 2016 r. zarzuty postawiono w 224 sprawach, wobec 305 podejrzanych, a w ubiegłym roku zarzuty postawiono w 180 sprawach – zaznaczyła. Wykrywalność najpoważniejszych spraw wynosi 50 proc. i jest wysoka – zaznaczyła.

Każde przestępstwo z nienawiści uznaje się za przypadek przestępstwa wielkiej wagi – zaznaczyła prokurator. Na szczeblu PK wyznaczono jednego prokuratora, który ma koordynować wszystkie działania prawne i pozaprawne dotyczące przestępstw z nienawiści. Analizy tych spraw przekazywane są wszystkim prokuratorom i publikowane na stronach internetowych PK - podała.(PAP)