Szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa weźmie udział w otwartym dla mediów spotkaniu członków rządowo-kościelnego zespołu ds. ŚDM odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i logistykę.

"Będziemy chcieli, by przedstawiciele ministerstw i eksperci zaprezentowali to, co udało się zrobić od marca, czyli wstępnego raportu RCB na temat przygotowań do wizyty Ojca Świętego i spotkania młodych z całego świata, a udało się zrobić wiele" - powiedział PAP Majewski.

W marcu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w swoim raporcie na temat Światowych Dni Młodzieży uznało m.in., że lokalizacja uroczystości w Brzegach k. Wieliczki jest ryzykowna dla życia i zdrowia ludzi. RCB wskazywało m.in. na brak planu ewakuacji, znajdującą się niedaleko ołtarza linię wysokiego napięcia, nieodpowiednie drogi dojazdowe, ryzyko związane z uszkodzeniem czy zniszczeniem pobliskiego wału przeciwpowodziowego.

Majewski powiedział PAP, że Brzegi są obowiązującą lokalizacją jednego z wydarzeń i znajdują się w planie zabezpieczenia przygotowanym przez wojewodę. Dodał, że strona kościelna zapewniła o działaniach minimalizujących zagrożenie na tym terenie i zaprezentuje je podczas poniedziałkowego spotkania. Chodzi m.in. o zwiększenie liczby wyjść ewakuacyjnych, wyłączenie z użytku stref pod liniami wysokiego napięcia, odpowiednie ogrodzenie zbiorników wodnych.

"Sprawa dostosowania Brzegów jest po stronie organizatora, czyli Archidiecezji Krakowskiej. Państwo będzie gotowe z lokalizacją alternatywną, na Błoniach w Krakowie - jeśli organizator uzna, że z jakichś powodów Brzegi niosą ryzyko dla uczestników wydarzenia" - powiedział Majewski. Zaznaczył, że decyzja o przeniesieniu uroczystości zawsze zależna jest od decyzji organizatora wydarzenia.

Pełnomocnik powiedział, że na posiedzeniu zespołu będzie dyrektor RCB, który powie o tym, co zmieniło się w planie zabezpieczenia ŚDM od czasu wydania w marcu pierwszych uwag do raportu wojewody małopolskiego.

Oprócz tego zostanie zaprezentowana koncepcja współpracy służb medycznych cywilnych i wojskowych przy wykorzystaniu - w Polsce pierwszy raz - mostu powietrznego na wypadek jakiegoś większego zdarzenia. Majewski mówił, że w przypadku sytuacji kryzysowej, zapełnienia krakowskich szpitali wojskowe samoloty i śmigłowce z bazy w Balicach oraz śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego będą przewoziły pacjentów do szpitali poza Krakowem. W innych 11 województwach będą w oczekiwaniu placówki medyczne.

"To rozwiązanie zastosowaliśmy po raz pierwszy w historii. Było to możliwe dzięki zmianie ustawy antyterrorystycznej, w której zlikwidowano bariery dla wojska w udzielaniu pomocy medycznej ludności cywilnej na wypadek sytuacji kryzysowej" - wyjaśnił Majewski.

Podczas posiedzenia zespołu zaplanowano też wystąpienie eksperta ds. łączności. "Monitorujemy proces rozmów operatorów z organizatorem ŚDM, wiemy że podpisane zostały porozumienia na otworzenie dodatkowych stacji bazowych, tzw. bts-ów, zarówno na Błoniach, jak i w Brzegach" - powiedział pełnomocnik.

ŚDM rozpoczną się 26 lipca w Krakowie; od 27 do 31 lipca będzie w nich brał udział Ojciec Święty. Polska po raz drugi będzie gospodarzem takiego spotkania - poprzednio gościła młodych w sierpniu 1991 r. w Częstochowie. (PAP)