Minister Adamczyk poinformował, że nad nowelizacją Prawa budowlanego pracują urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pod kierownictwem wiceministra Tomasz Żuchowskiego. Zapewnił, że do końca roku projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego będzie złożony w Radzie Ministrów do rozpatrzenia.

Przypomniał, że w 2012 roku ówczesny premier Donald Tusk powołał do życia Komisję Kodyfikacyjną Prawa budowlanego, której zadaniem było uporządkowanie i znowelizowanie Prawa budowalnego. Zdaniem Adamczyka Komisja nie wywiązała się ze swoich obowiązków, dlatego w styczniu br. minister odwołał członków Komisji.

W ubiegłym tygodniu w Sejmie wiceminister Żuchowski mówił, że resort będzie tworzył nowy kodeks w oparciu o dobre rozwiązania z przygotowanego przez Komisję projektu.

Zdaniem resortu obowiązujące Prawo budowlane jest skomplikowane, a przepisy mało przejrzyste. Najwięcej problemów związanych z przepisami występuje w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także brak jest przepisów regulujących jednoznacznie kwestie odszkodowań w budownictwie.

Minister Adamczyk podczas wtorkowego posiedzenia rządu poświęconego m.in. sprawozdaniu półrocznej działalności rządu mówił także o zadaniach, jakie stoją przed Pocztą Polską.

Podkreślił, że sytuacja, gdy inny operator, nie będący operatorem narodowym, wygrywał przetarg na obsługę instytucji publicznych, jest niedopuszczalna.

Adamczyk miał na myśli przetarg na obsługę korespondencji sądowej z 2013 roku, który wygrała spółka InPost. W grudniu ubiegłego roku ogłoszono wyniki kolejnego przetargu, który wygrała Poczta Polska i od 1 marca br. to ona zajmuje się dostarczaniem przesyłek sądowych.

"Dzisiaj pracujemy nad tym aby Poczta Polska stała się, tak jak to dzieje się w innych krajach europejskich, narodowym operatorem" - podkreślał Adamczyk. Wskazał, że resort musi doprowadzić do tego, aby zdobywanie kontraktów na obsługę korespondencji organów administracji publicznej przez Pocztę Polską odbywało się bez przetargu.

Z wcześniejszych zapowiedzi ministerstwa wynika, że głównymi zadaniami stojącymi przed Pocztą Polską SA jest sprawa podwyżek wynagrodzeń dla pracowników oraz rozwój usług, by m.in. sprostać konkurencji, w tym zmiana korespondencji listowej na elektroniczną.

Resort zapowiadał także przebudowę informatycznych systemów centralnych, rozwój technologii i upowszechnienie internetu.

Innym ogromnym, zdaniem MIB, wyzwaniem jest wykorzystanie Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A., w skład której wchodzi: Bank Pocztowy, dwa Towarzystwa Ubezpieczeniowe i Fundusz Emerytalny. (PAP)