Ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju Aleksander Łaszek uważa, że program "500 plus" będzie zbyt dużym wydatkiem dla podatników. Jego zdaniem, mimo dobrej koniunktury gospodarczej deficyt budżetowy wciąż wynosi niemal 3 procent PKB, tymczasem finanse publiczne powinny być zrównoważone. Jeżeli więc gospodarka spowolni, budżet będzie miał problemy.

Rozmówca IAR uważa też, że demografię można wspomagać w tańszy sposób. Według przedstawiciela FOR powinien być lepszy dostęp do żłobków i przedszkoli. Potrzebne są też działania, które ułatwiłyby kobietom łączenie pracy i obowiązków domowych.

Wicepremier Mateusz Morawiecki wyraził dziś przekonanie, że nasz kraj stać na sfinansowanie programu "500 plus".

Program zakłada wprowadzenie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko w wysokości 500 złotych miesięcznie. Przy czym mniej zamożnym rodzinom świadczenie będzie przyznawane już na pierwszego potomka. Pomoc będzie przysługiwała tym rodzinom, w których dochód jedną osobę nie przekroczy 800 złotych i 1200 w przypadku dzieci niepełnosprawnych.